Vastgoed013
Vastgoed013

Bouwkundige keuring

Een bouwtechnische keuring is een onafhankelijke, visuele keuring van een bestaande woning. Door deze keuring krijg je op hoofdlijnen een beeld van de bouwkundige staat van de woning en inzage in de kosten om het huis in goede staat te brengen. De kosten worden uitgesplitst in directe kosten, kosten op termijn en woningverbetering.

Mocht u een bouwkundige keuring willen laten uitvoeren? Dan hebben wij hebben goede contacten met diverse erkende bouwkundige keurders.